Konsesjonssak - NVE

Mjelkefossen kraftverk

Registreringsnummer
8288
Saksnummer
201901181
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Søknad
Tiltakshaver
DALANE KRAFT AS
Fylke
Rogaland
Kommune
Eigersund
Vassdragsområde
027.3F
Søkt produksjon
34.10 GWh

Søknad om å få bygge Gya og Mjelkefossen kraftverk i Hellelandvassdraget i Eigersund kommune i Rogaland

Dalane Kraft AS søker om tillatelse etter vannressursloven og vassdragsreguleringsloven til å bygge Gya og Mjelkefossen kraftverk i Hellelandsvassdraget. Det søkes også om å overføre vann fra Bessevatnet til Stora Mjelkevatnet, fra Tjødna ved Brekkå til Litla Mjelkevatn og å regulere Store Mjelkevatnet, Tjådna ved Brekka og Litla Mjelkevatnet. De to kraftverkene vil gi en årlig kraftproduksjon på ca. 60 GWh. Dette tilsvarer strømbruken til ca. 3000 husstander. Dalane Kraft AS søkte i 2011 om en større utbygging i Hellelandsvassdraget. Søknaden ble senere trukket tilbake. Denne søknaden er en redusert versjon av søknaden fra 2011.