Leikanger kraftverk - ny planendring

Registreringsnummer
8247
Saksnummer
200704974
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Planendring
Status
Søknad
Tiltakshaver
SOGNEKRAFT AS
Fylke
Sogn og Fjordane
Kommune
Leikanger
Vassdragsområde
077.5Z

NVE har motteke søknad frå Sognekraft om ny planendring for Leikanger kraftverk.  

Planendringa inneber etablering av eit tunneltverrslag i Henjadalen. I følgje søknaden skal tverrslaget nyttast til uttak av steinmassar for bygging av veg og vassleidning opp til planlagt kraftverksinntak og nytt drikkevassinntak i Traståna.