Leikanger kraftverk - ny planendring

Registreringsnummer
8247
Saksnummer
200704974
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Planendring
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
23.04.2019
Tiltakshaver
SOGNEKRAFT AS
Fylke
Sogn og Fjordane
Kommune
Leikanger
Vassdragsområde
077.5Z

Tillatelse til ny planendring for Leikanger kraftverk.  

Planendringa inneber etablering av eit tunneltverrslag i Henjadalen. Tverrslaget skalnyttast til uttak av steinmassar for bygging av veg og vassleidning opp til planlagt kraftverksinntak og nytt drikkevassinntak i Traståna. Dei areal- og miljømessige verknadene av planendringa vurderes som små, og den omsøkte løsningen framstår som den klårt beste av dei tre alternativane som er vurdert.