Leikanger kraftverk - ny planendring

Registreringsnummer
8247
Saksnummer
200704974
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Planendring
Status
Søknad
Tiltakshaver
SOGNEKRAFT AS
Fylke
Sogn og Fjordane
Kommune
Leikanger
Vassdragsområde
077.5Z

Høringsfrist: 20.02.2019

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Søknaden om ny planendring vert sendt på avgrensa høyring til Leikanger kommune, Fylkesmannen i Vestland og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

NVE har motteke søknad frå Sognekraft om ny planendring for Leikanger kraftverk.  

Planendringa inneber etablering av eit tunneltverrslag i Henjadalen. I følgje søknaden skal tverrslaget nyttast til uttak av steinmassar for bygging av veg og vassleidning opp til planlagt kraftverksinntak og nytt drikkevassinntak i Traståna.