Skomeåni minikraftverk

Registreringsnummer
7917
Saksnummer
201700704
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
20.09.2019
Tiltakshaver
Skomeåni Falleigarlag
Fylke
Aust-Agder
Kommune
Bygland
Vassdragsområde
021.D8Z
Søkt produksjon
5.90 GWh

NVE avslår søknaden om løyve til å byggje Skomeåni kraftverk i det verna vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.

Det er Skomeåni Falleigarlag som har søkt om å byggje vasskraftverket, som ville gitt ein årleg produksjon på om lag 5,9 GWh.

Skomeåni inngår i verneområdet Njardarheim som i hovudsak er verna grunna urørt natur. NVE meiner kraftutbygging vil svekke verneverdiane i Skomeåni med varige og synlege inngrep i området, og påverke ei bekkekløft av regional verdi. Når verneverdiane i vassdraget vert påverka, kan ein ikkje gi konsesjon, og NVE avslår derfor søknaden om Skomeåni kraftverk.