Konsesjonssak - NVE

Revisjon av konsesjonsvilkår - Uste-Hallingdalsvassdraget

Registreringsnummer
7915
Saksnummer
201700791
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revisjonsdokument
Tiltakshaver
HAFSLUND E-CO VANNKRAFT AS
Fylke
Hordaland, Buskerud
Kommune
Ulvik, Hol, Ål, Gol, Nes i Buskerud, Nore og Uvdal
Vassdragsområde
012.CZ

NVE har vedtatt at det skal åpnes sak om revisjon av konsesjonsvilkår for Uste-Hallingdalsvassdraget. Bakgrunnen er bl.a. prioriteringen av reguleringen i vedtatt vannforvaltningsplan for Vest-Viken vannregion. Revisjonsdokument ble sendt på høring, og det er kommet inn uttalelser fra 13 høringsparter. NVEs befaring ble avholdt 10.-11. oktober 2018.

Revisjonssaken er relatert til 012.Z Uste og Nes med RevID: 107 i NVE Rapport 49/2013.

Et utvalg av sakens dokumenter er lagt ut på denne side.