Overføringer m.v. i Gjøvdalsvassdraget for utb. av Jørundland kr.v.

Registreringsnummer
785
Saksnummer
43772
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
05.05.1967
Tiltakshaver
AGDER ENERGI VANNKRAFT AS
Fylke
Aust-Agder
Kommune
Åmli
Vassdragsområde
019.CZ