Ombygging av inntak Eivindsvatn

Registreringsnummer
7690
Saksnummer
201406242
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Planendring
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
01.02.2019
Tiltakshaver
SIRA KVINA KRAFTSELSKAP
Fylke
Vest-Agder
Kommune
Kvinesdal
Vassdragsområde
025.Z
Søkt produksjon
4.20 GWh

Ved kongelig resolusjon 1. februar 2019 gis Sira Kvina kraftselskap AS tillatelse til å bygge om inntaket i Eivindsvatn i Kvinesdal kommune i Vest-Agder. 

Ombygging av inntaket vil øke kapasiteten i eksisterende overføring til Nesjen. Vannet som overføres utnyttes i Solhom kraftverk, og tiltaket vil øke produksjonen i kraftverket med 4,2 GWh/år.