Konsesjonssak - NVE

Utvidelse av Evenstad Kraftverk i Arendalsvassdraget

Registreringsnummer
758
Saksnummer
44984
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
14.11.1980
Tiltakshaver
Arendal Energiverk AS
Fylke
Agder
Kommune
Froland
Vassdragsområde
019.B