Konsesjonssak - NVE

Revisjon av konsesjonsvilkår for Arnafjord- og Vikvassdraga

Registreringsnummer
7530
Saksnummer
201301639
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revisjonsdokument
Tiltakshaver
STATKRAFT ENERGI AS
Fylke
Sogn og Fjordane, Hordaland
Kommune
Vik, Aurland, Voss
Vassdragsområde
070.Z

Høringsfrist: 01.04.2021

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Høyring av revisjonsdokument for reguleringa av Arnafjord og Vikvassdraga 

På bakgrunn av krav frå Vik kommune, Voss kommune, Nærøydalselva elveeigarlag, Norsk Villaksbevaring og føringar frå NVE, har Statkraft utarbeidd eit revisjonsdokument som mellom anna beskriv reguleringane og vurderer dei ulempene ein er kjent med. Revisjonsdokumentet leggast no ut til offentleg høyring og alle med interesse i saka kan uttale seg.

Revisjonsdokumentet kan lastas ned på sia her. Dersom du ønskjer ein papirversjon kan du kontakte Linda Helland hos Statkraft tlf 24 06 70 00 eller e-post: linda.helland@statkraft.com.

Revisjonssaken er relatert til 070.5ZC Arnafjord- og Viksvassdraget med RevID: 501 i NVE Rapport 49/2013