Konsesjonssak - NVE

Hellefoss kraftverk - innkalling til konsesjonsbehandling

Registreringsnummer
7488
Saksnummer
201405888
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Innkalling til konsesjonsbehandling § 66
Status
NVEs innstilling til OED (positiv)
Tiltakshaver
HELLEFOSS KRAFT AS
Fylke
Viken
Kommune
Øvre Eiker
Vassdragsområde
012.Z

Hellefoss kraftverk blei innkalla til konsesjonshandsaming, og no har NVE handsama søknaden frå Hellefoss Kraft AS om konsesjon for vidare drift av kraftverket. Kraftverket har ein installert effekt på 11,4 MW og ein årsproduksjon på om lag 81 GWh.

NVE rår til at det blir gjeve konsesjon for vidare drift av kraftverket.

NVE rår til at det skal sleppast vatn for at laks og sjøaure kan finne og bruke fisketrappa. NVE rår og til at Hellefoss Kraft, ut frå ein godkjent plan, skal lage ei utgreiing om sleppet av vatn. NVE rår vidare til at ein i særeigne situasjoner kan tappe inntaksdammen med inntil 50 cm under normal vasstand for å hindre rask senking av vasstanden nedstraums kraftverket, og stranding av fisk. NVE rår endeleg til at det skal etablerast ordning for at fisk kan vandre forbi dammen på veg nedover vassdraget. 

Et utvalg av sakens dokumenter er lagt ut på denne siden. Nummereringen av dokumentene har ingen betydning utover å sortere dem, og kan bli endret.