Konsesjonssak - NVE

Endring av manøvreringsreglement for Holmen kraftverk

Registreringsnummer
7473
Saksnummer
200902382
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Endring i vilkår
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
05.02.2016
Tiltakshaver
HOLMEN KRAFT AS
Fylke
Hordaland, Sogn og Fjordane
Kommune
Voss, Aurland
Vassdragsområde
071.AA