Konsesjonssak - NVE

Overføring av Våtekleivbekkane til Lang-Sima kraftverk

Registreringsnummer
7435
Saksnummer
201402607
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Opprusting og utvidelse
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
24.08.2018
Tiltakshaver
STATKRAFT ENERGI AS
Fylke
Hordaland
Kommune
Ulvik, Eidfjord
Vassdragsområde
051.2C
Søkt produksjon
5.90 GWh

Statkraft Energi AS har i statsråd 24.08.2018 fått tillatelse til å overføre Våtekleivbekkane på Osafjellet i Ulvik til Lang-Sima kraftverk i Eidfjord, Hardanger.

Overføringen utnytter en større del av energipotensialet som finnes nær Simaverkene. Vannet er planlagt overført til eksisterende overføringstunnel mellom to av de regulerte vannene i Eidfjordutbyggingen. Regulerbar kraftproduksjon vil øke med om lag 5,9 GWh per år i Lang-Sima kraftverk i Eidfjord kommune. Dette tilsvarer strømbruken til om lag 295 husstander.

Overføringen vil redusere vannføringen i nedre del av Norddøla i Ulvik herad, og kunne påvirke gyte- og oppvekstmulighetene for anadrom fisk. Det er pålagt vilkår om slipp av minstevannføring som medfører at overføringen vil få små negative virkninger for fisk.