Konsesjonssak - NVE

Nye Oterholtfoss kraftverk

Registreringsnummer
7153
Saksnummer
201301317
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Opprusting og utvidelse
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
04.03.2020
Tiltakshaver
MIDT-TELEMARK ENERGI AS
Fylke
Vestfold og Telemark
Kommune
Midt-Telemark
Vassdragsområde
016.CZ
Søkt produksjon
42.10 GWh

 

Olje- og energidepartementet har avslått søknaden fra Midt-Telemark Energi AS om bygging av Nye Oterholtfoss kraftverk i Bø kommune i Telemark.

 

Departementet har lagt betydelig vekt på de negative konsekvensene Nye Oterholtfoss kraftverk vil ha for naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø, landskap friluftsliv og fiske for begge de omsøkte utbyggingsalternativene. Departementet mener at avbøtende tiltak vil kunne redusere konsekvensene noe, men ikke slik at ulempene reduseres i tilstrekkelig grad.