Konsesjonssak - NVE

Skoelva kraftverk

Registreringsnummer
6378
Saksnummer
201103413
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
20.09.2019
Tiltakshaver
NORDKRAFT PROSJEKT AS
Fylke
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
Kommune
Bardu
Vassdragsområde
196.AAZ
Søkt produksjon
16.50 GWh

Departementet omgjorde NVEs konsesjon til Skoelva kraftverk til avslag. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 16,5 GWh. Departementet mente at en utbygging ville medføre for store ulemper for reindrift, landskap, friluftsliv og at fordelssiden i prosjektet ikke kunne forsvare de samlede ulempene.