Konsesjonssak - NVE

Fjellfossen kraftverk

Registreringsnummer
6138
Saksnummer
201003720
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
01.02.2017
Tiltakshaver
Fjellfossen Grunneigarlag
Fylke
Vestland
Kommune
Vaksdal
Vassdragsområde
063.A1C
Søkt produksjon
16.50 GWh

NVE avslår søknadene om Fjellfossen, Steinsedalselvi, Leirofossen og Nonstadgilet kraftverk.

Landskap har vore det sentrale tema i NVE si vurdering av desse prosjekta. NVEs viktigaste grunngjeving for avslaga er at to av prosjekta vil røre ved fossar av stor landskapsmessig betydning, Fjellfossen og Leirofossen, og/eller at terrenginngrepa ville bli svært store og synlege (Nonstadgilet, Steinsedalselvi og Leirofossen).