Bjørelva kraftverk

Registreringsnummer
5650
Saksnummer
200806743
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
13.11.2017
Tiltakshaver
Ulvig Kiær AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Namsskogan
Vassdragsområde
139.E4BZ
Søkt produksjon
15.00 GWh

NVE avslår søknadane om løyve til å byggje Steinåa, Bjørelva, Litlflåttådalselva og Flåttådalselva kraftverk i Namsskogan kommune i Nord-Trøndelag. NVE avslår òg søknaden om løyve til å byggje 132 kV kraftleidning Tunnsjødal-Kjelmyrlonet og ny Brekkvasselv transformatorstasjon.

Det er Kjell Asgeir Trones og Ulvig-Kiær AS som har søkt om å byggje vasskraftverka, som ville gitt ein samla årleg produksjon på 66,1 GWh. NTE Nett AS har søkt om løyve til å byggje nettanlegga for å leggje til rette for ny småkraft i Namdalen.

Dei positive verknadane mindre enn kostnadane

Søknadane er handsama samla. Etter ei heilskapleg vurdering av kraftverka og nettanlegga meiner NVE at dei positive verknadane for samfunnet i form av ny produksjon er mindre enn kostnadane.

Søknaden om løyve til å byggje Flåttådalselva kraftverk er avslått på grunn av negative verknader for namsblank i nasjonalt laksevassdrag. Søknaden om å få byggje Bjørelva kraftverk er avslått på grunn av negative verknader for reindrift i dels urørt terreng.

NVE avslår søknadane om løyve til å byggje Steinåa kraftverk, Litlflåttådalselva kraftverk og tilhøyrande nettanlegg fordi dei samla kostnadane er så store at ei utbygging ikkje er samfunnsøkonomisk forsvarleg.

Les meir om kvart enkelt avslag:
132 kV Tunnsjødal–Kjelmyrlonet og Brekkvasselv transformatorstasjon
Steinåa kraftverk
Bjørelva kraftverk
Litlflåttådalselva kraftverk
Flåttådalselva kraftverk

Kontaktperson:
Avdelingsdirektør Rune Flatby, tlf 41 67 82 03
NVEs pressetelefon: 489 97 667