Leneselva kraftverk

Registreringsnummer
5628
Saksnummer
200805910
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
03.12.2015
Tiltakshaver
NORSK OMIPOWER AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Hemne
Vassdragsområde
119.1B1Z
Søkt produksjon
7.20 GWh

 

NVE gjev løyve til Leneselva kraftverk i Hemne kommune i Sør-Trøndelag. Kraftverket vil produsere om lag 7,2 GWh i eit medels år, noko som svarar til straumbruken til 360 husstandar.

 

Leneselva kraftverk vil vere eit bidrag til auka fornybar kraftproduksjon.

 

Ein føresetnad for løyvet er at kraftverket blir bygd utan overføring av Melslættelva og regulering av Leiråvatnet. Anadrom fisk i Leneselva kan takast i vare på ved god detaljplanlegging og installasjon av omløpsventil.