Erverv og ekspr. for bygging av Kongsvinger kr.v. - Ytterl. erverv

Registreringsnummer
55
Saksnummer
0
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
30.01.1987
Tiltakshaver
EIDSIVA VANNKRAFT AS
Fylke
Hedmark
Kommune
Kongsvinger
Vassdragsområde
002.F0