Konsesjonssak - NVE

Skorveheia vindkraftverk

Tiltakshaver
Norsk Vind Skorveheia AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200503062;200802252;201904895
Status
Konsesjon gitt
Dato
09.03.2016
Fylke
Agder
Kommune
Flekkefjord
Søkt produksjon
153.00 GWh
Søkt effekt
45.00 MW

NVE godkjente 15.6.2020 søknader om endring av konsesjonen og detaljplan og MTA for Skorveheia vindkraftverk.

NVE ga den 20. desember 2013 Norsk Vind Skorveheia AS konsesjon for bygging og drift av Skorveheia vindkraftverk i Flekkefjord kommune. Vedtaket ble påklaget, og den 30. april 2015 stadfestet Olje- og energidepartementet (OED) konsesjonen.

Søknader

Norsk Vind søkte 19. november 2019 om konsesjonsendringer og godkjenning av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for en ny utbyggingsløsning for vindkraftverket. Den nye løsningen innebærer flere endringer fra det som ble lagt til grunn i konsesjonsbehandlingen. Dette gjelder blant annet endringer av antall og høyde på vindturbiner.

NVE godkjenner den nye utbyggingsløsningen

NVE godkjenner den nye utbyggingsløsningen i detaljplanen/MTA for Skorveheia vindkraftverk. Utbyggingsløsningen innebærer økt installert effekt i vindkraftverket, og NVE gir derfor konsesjon til økt installert effekt fra 36 til 45 MW. NVE gir i tillegg utsatt frist for idriftsettelse til 31. desember 2021, slik at økt nettkapasitet i regionalnettet kan utnyttes. Det gis også tillatelse til små forbedringer av traseene for nettilknytning og adkomstvei, i tillegg til en liten nødvendig utvidelse av planområdet rett rundt et turbinpunkt. NVE har også godkjent MTA for nettilknytningen av vindkraftverket, og det er gitt ekspropriasjonstillatelse for grunnrettigheter til nettilknytningen.

Nye vilkår

NVE har satt vilkår om at det skal installeres system som gjør at hinderlysene kun lyser når luftfartøy er nær vindkraftverket. Det er også satt flere andre vilkår, blant annet om etterundersøkelser av fugl og flaggermus.

NVEs vurderinger i saken går fram av dokumentet Bakgrunn for vedtak, som kan lastes ned til høyre på denne siden. Andre dokumenter i saken kan også lastes ned fra denne siden.