Skorveheia vindkraftverk

Tiltakshaver
Norsk Vind Skorveheia AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200503062;200802252
Status
Konsesjon gitt
Dato
30.04.2015
Fylke
Vest-Agder
Kommune
Flekkefjord
Søkt produksjon
108,00 GWh
Søkt effekt
36,00 MW

NVE ga den 20.12.2013 Norsk Vind Skorveheia AS konsesjon til å bygge og drive Skorveheia vindkraftverk med nettilknytning i Flekkefjord kommune i Vest-Agder. Vedtaket ble påklaget.

Olje- og energidepartementet meddelte endelig konsesjon til Skorveheia vindkraftverk 30.4.2015.

Etter NVEs vurdering er dei samla fordelane ved etablering av Skorveheia vindkraftverk større enn ulempene tiltaket medfører. NVE har sett ei rekkje vilkår til konsesjonen. Blant vilkåra er mellom anna krav til utarbeiding av en miljø,- transport- og anleggsplan for tiltaket. I klageavgjerelsen fastsatte OED eit tilleggsvilkår om forundersøkingar knytt til hubro i planområdet.