Konsesjonssak - NVE

Skorveheia vindkraftverk

Tiltakshaver
Norsk Vind Skorveheia AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200503062;200802252;201904895
Status
Konsesjon gitt
Dato
30.04.2015
Fylke
Agder
Kommune
Flekkefjord
Søkt produksjon
153.00 GWh
Søkt effekt
45.00 MW

NVE ga den 20.12.2013 Norsk Vind Skorveheia AS konsesjon til å bygge og drive Skorveheia vindkraftverk med nettilknytning i Flekkefjord kommune i Vest-Agder. Vedtaket ble påklaget.

Olje- og energidepartementet meddelte endelig konsesjon til Skorveheia vindkraftverk 30.4.2015.