Konsesjonssak - NVE

Nettilknytning Stardalen kraftverk AS

Tiltakshaver
STARDALEN KRAFT AS
Sakstype(r)
Nett, Andre energianlegg
Saksnummer
201904796
Status
Konsesjon gitt
Dato
23.03.2020
Fylke
Vestland
Kommune
Sunnfjord

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Stardalen Kraft AS konsesjon for å bygge og drive nye elektriske installasjoner i Stardalen kraftstasjon og til en ca. 500 meter lang 24 kV ledning fra kraftstasjonen til planlagt ny koblingsstasjon i Stardalen tilhørende Sunnfjord Energi AS.