Nettilknytning Stardalen kraftverk AS

Tiltakshaver
TINFOS AS
Sakstype(r)
Nett, Andre energianlegg
Saksnummer
201904796
Status
Søknad
Dato
29.04.2019
Fylke
Sogn og Fjordane
Kommune
Jølster

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad fra Stardalen kraftverk AS for bygging av nye elektriske installasjoner i Stardalen kraftstasjon. I tillegg søkes det om bygging av en 1 km lang 24 kV jordkabel fra kraftstasjonen til planlagt ny koblingsstasjon i Stardalen tilhørende Sunnfjord Energi AS. 

Tiltaket innebærer å bygge til sammen 3 stykk generatorer og 3 stykk transformatorer inne i kraftstasjonsbygningen til Stardalen kraftverk. For å knytte kraftverket til nett, søker Stardalen kraftverk AS om å bygge en ny ca. 1 km lang jordkabel fra kraftverket, og frem til planlagt ny koblingsstasjon i Stardalen tilhørende Sunnfjord Energi AS.