Nettilknytning Stardalen kraftverk AS

Tiltakshaver
TINFOS AS
Sakstype(r)
Nett, Andre energianlegg
Saksnummer
201904796
Status
Høring
Dato
12.11.2019
Fylke
Sogn og Fjordane
Kommune
Jølster

Høringsfrist: 13.12.2019

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad fra Stardalen Kraft AS for bygging av nye elektriske installasjoner i Stardalen kraftstasjon. I tillegg søkes det om bygging av en 500 meter lang 24 kV ledning fra kraftstasjonen til planlagt ny koblingsstasjon i Stardalen tilhørende Sunnfjord Energi AS. 

Tiltaket innebærer å bygge til sammen 3 stykk generatorer og 3 stykk transformatorer inne i kraftstasjonsbygningen til Stardalen kraftverk. For å knytte kraftverket til nett, søker Stardalen Kraft om å bygge en ny ca. 450 meter lang jordkabel og en ca. 60 meter land luftledning fra kraftverket, og frem til planlagt ny koblingsstasjon i Stardalen tilhørende Sunnfjord Energi AS.

Stardalen Kraft søkte opprinnelig om en ca. 1 km lang jordkabel fra kraftverket frem til ny koblingsstasjon. De har nå søkt om en alternativ trasé etter en gjennomgang av innkomne høringsuttalelser.