Konsesjonssak - NVE

Ytterligere regulering av Bjerka-Plura m.v. (Bjerka kraftverk)

Registreringsnummer
51
Saksnummer
000043805
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
23.08.1968
Tiltakshaver
STATKRAFT SF
Fylke
Nordland
Kommune
Rana
Vassdragsområde
156.BZ