Konsesjonssak - NVE

Faurefjellet vindkraftverk

Tiltakshaver
NORSK VIND FAUREFJELLET AS
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
200709319;201502066;201904894;201912287
Status
Konsesjon gitt
Dato
01.12.2017
Fylke
Rogaland
Kommune
Bjerkreim
Søkt produksjon
228.48 GWh
Søkt effekt
67.20 MW

NVE ga den 15.09.2014 Hybrid Technology konsesjon til å bygge og drive Faurefjellet vindkraftverk i Bjerkreim kommune. Vedtaket ble påklaget, og stadfestet av Olje- og energidepartementet (OED) med tre tilleggsvilkår den 16.11.2017. NVE utstedte ny anleggskonsesjon i henhold til OEDs vedtak den 01.12.2017. Norsk Vind Faurefjellet AS har i ettertid overtatt konsesjonen til Faurefjellet vindkraftverk. De har også overtatt nettilknytningen til Faurefjellet vindkraftverk (egen anleggskonsesjon), en ca. 11 km 132 kV kraftledning til Måkaknuten transformatorstasjon.

NVE mottok 15. november 2019 søknad om konsesjonspliktige endringer, miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) og detaljplan fra Norsk Vind Faurefjellet AS for Faurefjellet vindkraftverk. NVE mottok samtidig MTA for 132 kV kraftledning fra vindkrafverket til Måkaknuten transformatorstasjon og søknad om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for nettilknytningen. Søknadene og planene var på høring med høringsfrist 17.01.2020, og er nå til behandling i NVE. Søknader, planer, relevante rapporter og vedlegg kan lastes ned til høyre på denne siden. 

Saksbehandlere:

Konsesjonpliktige endringer og detaljplan for Faurefjellet vindkraftverk: Marte Lundsbakken (many@nve.no),MTA Faurefjellet vindkraftverk: Ane Næsset Ramtvedt (aera@nve.no), MTA 132 kV ledning Faurefjell-Måkaknuten og søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse: Arne Trond Hamarsland (ath@nve.no)