Ombygging av Tronsholen transformatorstasjon

Tiltakshaver
LYSE ELNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201840476
Status
Søknad
Dato
22.10.2018
Fylke
Rogaland
Kommune
Sandnes

Lyse Elnett søker om tillatelse til å bygge om Tronsholen transformatorstasjon i Sandnes kommune, Rogaland fylke.

Bakgrunnen for søknaden er at anlegget er gammelt og må byttes ut. Lyse Elnett søker om å bygge nytt utendørs gassisolert (GIS) 132 kV koblingsanlegg og legge om kabler inn mot transformatorstasjonen.

Lyse Elnett søker om konsesjon etter energiloven. De søker også om tillatelse til ekspropriasjon og forhåndstiltredelse etter oreigningslova, i det tilfelle at de ikke kommer til minnelige avtaler.