Hålogaland Kraft Nett AS - 132/22 kV Konsesjon - Boltåsen transformatorstasjon - Skånland kommune, Troms

Tiltakshaver
HÅLOGALAND KRAFT NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201836649
Status
Søknad
Dato
02.07.2018
Fylke
Troms
Kommune
Skånland

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt endringssøknad Hålogaland Kraft Nett (HLK) om nye transformatorstasjon på Boltåsen.

Endringssøknaden innebærer at HLK ønsker å benytte GIS-anlegg i stedet for konvensjonelt anlegg i stasjonen.

HLK søker om konsesjon i medhold av energiloven.

HLK søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene. Samtidig søkes det om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og adkomstrettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo