Hålogaland Kraft Nett AS - 132/22 kV Konsesjon - Boltåsen transformatorstasjon - Skånland kommune, Troms

Tiltakshaver
HÅLOGALAND KRAFT NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201836649
Status
Høring
Dato
17.06.2019
Fylke
Troms
Kommune
Skånland

Høringsfrist: 19.08.2019

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Skjema for uttalelser finner du på våre internettsider. Uttalelser kan også sendes som e-post til

nve@nve.no eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO.

 

Uttalelser må sendes NVE innen 19. august.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt endringssøknad Hålogaland Kraft Nett (HLK) om nye transformatorstasjon på Boltåsen.

Endringssøknaden innebærer at HLK ønsker å benytte GIS-anlegg i stedet for konvensjonelt anlegg i stasjonen.

HLK søker om konsesjon i medhold av energiloven.

HLK søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene. Samtidig søkes det om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og adkomstrettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo