Konsesjonssak - NVE

420 kV kabel Sogn-Ulven

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201800810
Status
Konsesjon gitt
Dato
05.09.2019
Fylke
Oslo
Kommune
Oslo

Statnett SF får konsesjon til å bygge 420 kV kabler i tunell mellom Sogn og Ulven transformatorstasjoner

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga den 05.09.2019 Statnett SF konsesjon til å bygge en om lag 6,4 km lang tunell for å drive et 420 kV kabelanlegg mellom Sogn og Ulven transformatorstasjoner i Oslo. Ny tunell skal bygges i fjell og uttak av masser skal gjøres på Ulven og via et tverrslag ved Rektorhaugen på Ullevål. Tillatelsene er gitt med krav om tiltak for å begrense støy og støv i anleggsperioden. Samlet byggetid for hele prosjektet er beregnet til ca. fire år, hvorav bygging av tunellen forventes pågå i drøyt to år.

Begrunnelsen er at de eksisterende 300 kV-kablene mellom Sogn og Ulven er gamle og i dårlig teknisk stand. Kabelforbindelsen er viktig for forsyningssikkerheten i Oslo og Bærum. NVE mener derfor det er behov for å fornye kablene.

Tillatelsene og notatet "Bakgrunn for vedtak" kan lastes ned til høyre. 

Vedtaket er påklaget, og NVE tar sikte på å oversende klagene til Olje- og energidepartementet i løpet av januar 2020.