132 kV Bremangerlandet-Rugsundøy-Ålfoten og Bremangerlandet transformatorstasjon

Tiltakshaver
SFE NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201104378;201904229
Status
Konsesjon gitt
Dato
09.08.2017
Fylke
Vestland
Kommune
Bremanger

NVE har den 06.12.2019 godkjent deler av miljø-, transport- og anleggsplan  (MTA) for 132 kV kraftledningen Ålfoten  - Rugsundøy - Bremangerlandet.

SFE Nett fikk endelig konsesjon for å bygge en 132 kV kraftledning fra Bremangerlandet transformatorstasjon til Rugsundøy koblingsstasjon den 10. april 2018, og en 132 kV ledning fra Ålfoten transformatorstasjon, via Rugsundøy koblingsstasjon til Deknepollen transformatorstasjon den 20. februar 2019. SFE Nett fikk også konsesjon til å bygge Bremangerlandet transformatorstasjon og Rugsundøy koblingsstasjon.

SFE Nett har valgt en trinnvis realisering av disse anleggskonsesjonene. NVE har mottatt to miljø-, transport- og anleggsplaner (MTA) og en endringssøknad fra SFE Nett som dekker den første delen av utbyggingen. Det er utarbeidet en MTA for 132 kV forbindelsen mellom Ålfoten transformatorstasjon, via Rugsundøy koblingsstasjon, og frem til Bremangerlandet transformatorstasjon. I tillegg har SFE Nett utarbeidet MTA for Bremangerlandet transformatorstasjon.

NVE har den 06.12.2019 godkjent den delen av 132 kV ledningen som går fra Ålfoten transformatorstasjon til Rugsundøy koblingstasjon

Delgodkjenningen og øvrige dokumenter ligger i linkene på høyre side. 

Resterende del av 132 kV ledningen som går fra Rugsundøy koblingstasjon til Bremangerlandet transformatorstasjon og MTA for Bremangerlandet transformatorstassjon, vil NVE behandle i sammenheng med Bremangerlandet vindkraftverk. 

Saksbehandler for endringssøknaden er Øistein Løvstad (oel@nve.no). Saksbehandler for MTA er Petter Glorvigen (pgl@nve.no).