132 kV Bremangerlandet-Rugsundøy-Ålfoten og Bremangerlandet transformatorstasjon

Tiltakshaver
SFE NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201104378;201904229
Status
Konsesjon gitt
Dato
09.08.2017
Fylke
Sogn og Fjordane
Kommune
Bremanger

NVE har mottatt miljø-, transport- og anleggsplan og endringssøknad fra SFE Nett for 132 kV kraftledningen Bremangerlandet-Rugsundøy-Ålfoten, og Bremangerlandet transformatorstasjon. 

SFE Nett fikk endelig konsesjon for å bygge en 132 kV kraftledning fra Bremangerlandet transformatorstasjon til Rugsundøy koblingsstasjon den 10. april 2018, og en 132 kV ledning fra Ålfoten transformatorstasjon, via Rugsundøy koblingsstasjon til Deknepollen transformatorstasjon den 20. februar 2019. SFE Nett fikk også konsesjon til å bygge Bremangerlandet transformatorstasjon og Rugsundøy koblingsstasjon.

SFE Nett har valgt en trinnvis realisering av disse anleggskonsesjonene. NVE har nå mottatt to miljø-, transport- og anleggsplaner (MTA) og en endringssøknad fra SFE Nett som dekker den første delen av utbyggingen. Det er utarbeidet en MTA for 132 kV forbindelsen mellom Ålfoten transformatorstasjon, via Rugsundøy koblingsstasjon, og frem til Bremangerlandet transformatorstasjon. I tillegg har SFE Nett utarbeidet MTA for Bremangerlandet transformatorstasjon.

MTA skal være godkjent av NVE før anleggsstart. NVE ber om innspill til hvordan anleggsarbeidet kan gjennomføres.

SFE Nett har også søkt om å bygge Bremangerlandet transformatorstasjon som et innendørs gassisolert anlegg i stedet for utendørsanlegg som tidligere omsøkt. 

MTA og planendringen er nå lagt ut på høring. Høringsdokumentene finnes i de fem øverste linkene på høyre side. 

Saksbehandler for endringssøknaden er Øistein Løvstad (oel@nve.no). Saksbehandler for MTA er Petter Glorvigen (pgl@nve.no).