Konsesjonssak - NVE

132 kV Bremangerlandet-Rugsundøy-Ålfoten og Bremangerlandet transformatorstasjon

Tiltakshaver
LINJA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201104378;201904229
Status
Konsesjon gitt
Dato
09.08.2017
Fylke
Vestland
Kommune
Bremanger

NVE har den 10.07.2020 godkjent flere konsesjonspliktige endringer for 132 kV kraftledningen Ålfoten-Deknepollen, 132 kV kraftledningen Bremangerlandet-Rugsundøy og Bremangerlandet transformatorstasjon.

Videre har NVE godkjent miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for 132 kV kraftledningen Ålfoten-Bremangerlandet og Bremangerlandet transformatorstasjon. Godkjenningen omfatter nettilknytningen til Bremangerlandet vindkraftverk.

Tillatelse til konsesjonspliktige endringer:

NVE har gitt SFE Nett tillatelse til å bygge Bremangerlandet transformatorstasjon som et innendørs gassisolert anlegg i stedet for utendørsanlegg som tidligere konsesjonsgitt. Vi har også gitt tillatelse til å øke transformatorytelsen fra 85 MVA til 105 MVA. SFE Nett får i tillegg konsesjon til å bygge de siste ca. 250 meterne av kraftledningen som jordkabel inn til Bremangerlandet- og Ålfoten transformatorstasjoner, og til å endre tverrsnittet på sjøkabelen mellom Rugsundøy og Angelshaug. 

SFE Nett får også konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til å justere traseen til tidligere konsesjonsgitte 132 kV Ålfoten-Deknepollen ved Almenningsfjellet og til å bygge kraftledningen med komposittmaster i stedet for tremaster på strekningen fra Verpenes til Deknepollen.

Godkjenning av MTA-plan:

NVE har godkjent miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for 132 kV Ålfoten – Bremangerlandet og Bremangerlandet transformatorstasjon. Det vil si nettilknytningen til Bremangerlandet vindkraftverk.

NVE har satt vilkår om at SFE Nett ikke kan starte anleggsarbeidet på kraftledningen før Bremangerlandet Vindpark AS har oppdatert, og NVE har godkjent, detaljplan/MTA for vindkraftverket med Smørhamn som ilandføringssted.

NVEs vurderinger av konsesjonspliktige endringer og godkjenning av MTA-plan finner du i fanen til høyre.

Tillatelser til Bremangerlandet vindkraftverk

NVE har samtidig godkjent konsesjonsendringer og detaljplan/MTA-plan for Bremangerlandet vindkraftverk. Les mer om den saken her.


Saksbehandler for endringssøknden er Øistein Løvstad (oel@nve.no). Saksbehandler for MTA er Petter Glorvigen (pgl@nve.no).