Konsesjonssak - NVE

Erverv, ekspropr. m.v. for utbygging av Øvre Fiskumfoss i Namsen

Registreringsnummer
471
Saksnummer
44321
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
27.09.1974
Tiltakshaver
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Fylke
Trøndelag
Kommune
Grong
Vassdragsområde
139.Z