Konsesjonssak - NVE

Erverv og regulering i Røldal-Suldalsvassdragene m.v.

Registreringsnummer
46
Saksnummer
000042475
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
21.12.1962
Tiltakshaver
Hydro Energi Røldal-Suldal
Fylke
Rogaland
Kommune
Suldal
Vassdragsområde
036.Z