Konsesjonssak - NVE

66 (132) kV Eidesfossen - Herand

Tiltakshaver
HARDANGER ENERGI NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201602636
Status
Konsesjon gitt
Dato
10.04.2019
Fylke
Vestland
Kommune
Ullensvang

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) gav den 05.01.2018 Hardanger Energi Nett AS konsesjon og samtykke til ekspropriasjon til å bygge og drive ein ny 66 (132) kV-kraftleidning mellom Eidesfossen transformatorstasjon og Herand i Jondal kommune i Hordaland fylke, samt ein ny transformatorstasjon ved Herand. NVE gav den 10.04.2019 Hardanger Energi Nett konsesjon til endra plassering av ny transformatorstasjon ved Herand (Trå). 

I tilleggssøknad datert 15.12.2020 søkjer Hardanger Energi Nett om løyve til endre den konsesjonsgitte jordkabeltraseen mellom Molve og Dyrselhaugen. Dette er den same traseen som har vore søkt og behandla i samband med godkjenning av detaljplanen for Vassendelva kraftverk.