Jordal kraftverk

Registreringsnummer
4246
Saksnummer
200702111
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
29.06.2009
Tiltakshaver
FJÆRLAND KRAFT AS
Fylke
Sogn og Fjordane
Kommune
Sogndal
Vassdragsområde
078.40
Søkt produksjon
20.10 GWh

Sognekraft har opprettet et eget utbyggingsselskap - Fjærland Kraft AS, og 14.09.2016 ble konsesjonen for Jordal kraftverk overført til dette selskapet.