Konsesjonssak - NVE

132 kV Ålfoten - Rugsundøy - Deknepollen/Ålfoten og Deknepollen transformatorstasjoner

Tiltakshaver
SFE Nett AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201104378
Status
Konsesjon gitt
Dato
29.10.2018
Fylke
Vestland
Kommune
Kinn, Bremanger

NVE har motteke søknad frå SFE Nett om konsesjonsendring for 132 kV kraftleidningen Ålfoten-Deknepollen ved Almenningfjellet

SFE Nett søker om å endre traseen til den tidlegare konsesjonsgjevne kraftleidningen 132 kV Ålfoten–Deknepollen ved Almenningsfjellet over ein strekning på ca. 700 meter. SFE Nett søkjer òg om å byggje leidningen med komposittmaster i staden for tremaster på strekningen frå Verpenes til Deknepollen.