Konsesjonssak - NVE

Forhåndstiltredelse for kanalisering i Hovatn

Registreringsnummer
4087
Saksnummer
200403525
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Forhåndstiltredelse oreigningslova
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
05.01.2005
Tiltakshaver
OTTERAAENS BRUGSEIERFORENING
Fylke
Agder
Kommune
Bygland
Vassdragsområde
021.Z