Evje transformatorstasjon

Tiltakshaver
Agder Energi Nett AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201914997
Status
Konsesjon gitt
Dato
23.10.2014
Fylke
Agder
Kommune
Evje og Hornnes

Norges vassdrags- og energidirektorat har mottatt søknad om anleggskonsesjon for bygging av nye Evje transformatorstasjon i Evje og Hornnes kommune i Aust-Agder kommune.

Søknaden omfatter bygging og drift av følgende elektriske anlegg:

Ett stk. 25 MVA transformator med omsetning 132/22 kV, ett stk. 25 MVA transformator med omsetning 60/22 kV og ett nytt 132/22 kV koblingsanlegg. Anleggene skal bygges innendørs.

Ny stasjon er planlagt plassert  i nærhet av eksisterende transformatorstasjon, og skal bygges som et GIS (gassisolert) anlegg. Av denne grunn er tiltaket vurdert av tiltakshaver å gi små virkninger for miljø og nærsamfunn.