Konsesjonssak - NVE

Evje transformatorstasjon

Tiltakshaver
Agder Energi Nett AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201914997
Status
Konsesjon gitt
Dato
15.06.2020
Fylke
Agder
Kommune
Evje og Hornnes

Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt Agder Energi Nett tillatelse til bygging av nye Evje transformatorstasjon i Evje og Hornnes kommune i Aust-Agder kommune.

Tiltaket innebærer at dagens transformatorstasjon skal rives. Den nye transformatorstasjon er planlagt like i nærheten, skal bygges som et GIS (gassisolert) anlegg. Av denne grunn er tiltaket vurdert å gi små virkninger for miljø og nærsamfunn. I tillegg vil deler av eksisterende ledninger som tidligere gikk inn mot den gamle stasjonen rives.