Erverv, ekspropr. m.v. for bygging av Kongsvinger kraftverk

Registreringsnummer
396
Saksnummer
000044262
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
02.11.1973
Tiltakshaver
EIDSIVA VANNKRAFT AS
Fylke
Hedmark
Kommune
Kongsvinger
Vassdragsområde
002.F30