Konsesjonssak - NVE

Tverråa minikraftverk

Registreringsnummer
3868
Saksnummer
200303535,200903193
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
23.09.2004
Tiltakshaver
TVERRÅA KRAFT AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Steinkjer
Vassdragsområde
128.C41B
Søkt produksjon
3.05 GWh