Konsesjonssak - NVE

Opprusting Hestdalen kraftverk

Registreringsnummer
3739
Saksnummer
200303877
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
27.04.2004
Tiltakshaver
HESTDAL E-VERK AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Indre Fosen
Vassdragsområde
131.7A
Søkt produksjon
2.35 GWh