Konsesjonssak - NVE

Kvernstad kraftverk

Registreringsnummer
3028
Saksnummer
200100282
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
11.06.2004
Tiltakshaver
KVERNSTAD KRAFT AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Orkland
Vassdragsområde
119.612
Søkt produksjon
9.70 GWh