Konsesjonssak - NVE

Forsland kraftverk

Registreringsnummer
2710
Saksnummer
200105588,201835953
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
06.07.2001
Tiltakshaver
HELGELAND KRAFT VANNKRAFT AS
Fylke
Nordland
Kommune
Leirfjord
Vassdragsområde
153.220
Søkt produksjon
25.90 GWh