Konsesjonssak - NVE

Opprustn. av Follafoss kraftverk/overf. Brattreitelva

Registreringsnummer
2549
Saksnummer
200101069
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Opprusting og utvidelse
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
30.04.2003
Tiltakshaver
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Fylke
Trøndelag
Kommune
Steinkjer
Vassdragsområde
129.Z
Søkt produksjon
45.00 GWh