Konsesjonssak - NVE

Øvre Otra utbyggingen - Ytterligere regulering, overf. og erverv

Registreringsnummer
214
Saksnummer
000044343
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
15.11.1974
Tiltakshaver
Otteraaens Brugseierforening og I/S Øvre Otra
Fylke
Agder
Kommune
Bykle
Vassdragsområde
021.Z