Konsesjonssak - NVE

Ekspropriasjon av grunn og rettigh. for utb. av Bjerka krv.

Registreringsnummer
1948
Saksnummer
000000000
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Annet, se kommentar
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
24.10.1969
Tiltakshaver
STATKRAFT SF
Fylke
Nordland
Kommune
Rana
Vassdragsområde
156.BZ