Konsesjonssak - NVE

Erverv og bruksrett på eiendom for utb. av Svelgfossen.

Registreringsnummer
1829
Saksnummer
0
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Tiltakshaver
HYDRO ENERGI AS
Fylke
Kommune
Vassdragsområde
016.F