Konsesjonssak - NVE

Overtagelse av aksjer i Viul Kraft A/S - Erverv fall Viulfoss, Kistefoss, Askerudfoss, Bergerfoss

Registreringsnummer
1789
Saksnummer
000000000
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Erverv av aksjer
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
07.10.1993
Tiltakshaver
RINGERIKSKRAFT AS
Fylke
Viken
Kommune
Jevnaker
Vassdragsområde
012.EZ