Konsesjonssak - NVE

Temperaturoppgradering av 300 kV Fåberg - Ulven

Tiltakshaver
Statnett SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
199904010;202100472
Status
Konsesjon gitt
Dato
27.10.1999
Fylke
Oslo, Viken, Innlandet, Vestland
Kommune
Oslo, Ringerike, Lillestrøm, Nittedal, Nes, Flå, Nesbyen, Gol, Ål, Hol, Jevnaker, Lunner, Lillehammer, Gjøvik, Vestre Toten, Gran, Aurland

Statnett SF søker om konsesjon for nødvendige tiltak i forbindelse med temperaturoppgradering av 300 kV Fåberg – Ulven. Tiltakene omfatter nødvendige terrengendringer ved Grorud, Grua, Roa, Eina, Raufoss, Vardal og Vingrom samt adkomst til ledningsstrekkene. Tiltakene vil gjennomføres innenfor det konsesjonsgitte rettighetsbeltet Statnett SF har for ledningen med unntak av mastespenn 428-429 og 429-430 nord for Vardal der Statnett søker om deponering av masser utenfor ledningsbeltet.