Ulla-Førrevassdr. - Midlertidig endr. man.regl. / Hylen kraftverk

Registreringsnummer
1032
Saksnummer
0
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Midlertidig tillatelse
Status
Utgått/bortfalt konsesjon
Tiltakshaver
STATKRAFT SF
Fylke
Kommune
Vassdragsområde
036.B