Konsesjonssak - NVE

Erverv av deler av Lienfoss i Hiterdal ( Svelgfoss i Tinnelva)

Registreringsnummer
1009
Saksnummer
0
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Utgått/bortfalt konsesjon
Tiltakshaver
Norsk Hydro a.s
Fylke
Kommune
Vassdragsområde
016.F