Fritzøe kraftverk - Innkalling til konsesjonsbehandling

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
8996
Saksnummer
201905790
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Innkalling til konsesjonsbehandling § 66
Status
Søknad
Tiltakshaver
FRITZØE SKOGER M S TRESCHOW
Fylke
Vestfold og Telemark
Kommune
Larvik
Vassdragsområde
015.4A

Høringen av konsesjonssøknad for Fritzøe kraftverk er gjennomført  

NVE har kalt inn Fritzøe kraftverk til konsesjonsbehandling i samsvar med vannressurslovens § 66. Hovedformålet med innkallingen er å kunne sette vilkår som forbedrer miljøtilstanden i Farriselva, forholdene for fisk og for allmenne interesser. Farrisvassdraget ligger i Siljan og Larvik kommune i Vestfold og Telemark. Kraftverkseier er Fritzøe Skoger AS. 

Kraftverkseier har utarbeidet en konsesjonssøk og en tilhørende miljørapport som har vært på høring. Høringsuttalelsene og konsesjonssøknaden kan lastes ned fra linkene til høyre på denne siden. 

Uttalelsene vil nå bli sendt Fritzøe kraftverk for kommentarer.