Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Randselva kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
8891
Saksnummer
202212919
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Opprusting og utvidelse
Status
Melding (KU-sak)
Tiltakshaver
VIUL KRAFT AS
Fylke
Viken
Kommune
Ringerike, Hole, Jevnaker
Vassdragsområde
012.EZ
Søkt produksjon
120,00 GWh
Send høringsuttalelse

Høringsfrist: 31.03.2023

Vi foretrekker at du bruker det elektroniske skjemaet, ved å trykke på knappen «send høringsuttalelse».
Det er også mulig å sende uttalelsen per epost, til uttalelse@nve.no.
Merk emnefeltet med «Høringsuttalelse 202212919» , og oppgi navn og eventuelt organisasjonsnummer innledningsvis. Du kan også sende inn uttalelse per brevpost.

NVE har mottatt en melding fra Viul Kraft AS om utbygging av Randselva kraftverk i Jevnaker, Ringerike og Hole kommuner. Meldingen sendes nå på høring til berørte parter med høringsfrist 31.03.2023. NVE vil holde et folkemøte om saken 07.02.2023 klokken 19:00 hos Ringerikskrafts hovedkontor (Hvervenmoveien 33, 3511 Hønefoss).