Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Randselva kraftverk

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
8891
Saksnummer
202212919
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Opprusting og utvidelse
Status
Melding (KU-sak)
Tiltakshaver
VIUL KRAFT AS
Fylke
Viken
Kommune
Ringerike, Hole, Jevnaker
Vassdragsområde
012.EZ
Søkt produksjon
120,00 GWh