Randselva kraftverk

Registreringsnummer
8891
Saksnummer
202212919
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Opprusting og utvidelse
Underordnet sakstype
Stor vannkraft
Status
Melding (KU-sak)
Tiltakshaver
VIUL KRAFT AS
Fylke
Buskerud, Akershus
Kommune
Ringerike, Hole, Jevnaker
Vassdragsområde
012.EZ
Søkt produksjon
120,00 GWh