Elektrifisering av Wisting-feltet

Tiltakshaver
EQUINOR ASA
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202117857
Status
Søknad trukket
Dato
15.11.2022
Fylke
Finnmark
Kommune
Hammerfest, Måsøy

Equinor har søkt om konsesjon for en 80 kV kraftkabel fra ny planlagt Hyggevatn omformerstasjon i Hammerfest kommune til Wisting-feltet i Barentshavet.

Equinor har søkt om anleggskonsesjon for å elektrifisere Wisting-feltet i Barentshavet. For å forsyne Wisting-feltet søker de om konsesjon og drift av en 420 kV bryter i Hyggevatn transformatorstasjon og en 420 kV kabel fra Hyggevatn transformatorstasjon til ny omformerstasjon. Videre søker de om ett 3 km langt kabelsett med 80 kV likestrømkabler med fra omformerstasjonen og via tunnel til landfall på Meland i Hammerfest kommune. Fra landfall til Wisting-feltet søker de om å bygge ett kabelsett med to ca. 330 km lange 80 kV likestrømkabler.

Alle omsøkte anlegg på land ligger i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke. Kabeltraséen i sjø vil krysse arealer i Hammerfest kommune og i Måsøy kommune. 


Vi gjør oppmerksom på at Equinor har avdekket en skrivefeil i søknaden:

Feilen gjelder kapittel 2.7, Bygninger, der størrelsen på omformerbygget er beskrevet til å utgjøre 41300 m2 med en høyde på ca. 14m. Riktig areal skal være 4130 m2. Riktig areal fremkommer av situasjonsplanen. Se vedlagt brev under filer på denne siden.