Statnett SF - Ny 300 (420) kV sjøkabel Haugsvær - Lindås

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202111858;202301847
Status
Konsesjon gitt
Dato
22.08.2022
Fylke
Vestland
Kommune
Modalen, Alver, Austrheim, Masfjorden, Gulen

Statnett SF får tillatelse til to nye sjøkabler over Fensfjorden

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag fattet vedtak om å gi Statnett SF anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å bygge og drive to nye 300 (420) kV sjøkabler i Alver, Gulen og Masfjorden kommuner i Vestland fylke. Statnett får også konsesjon til å gjennomføre tiltak i muffeanleggene på Mongstad og Iledalsvågen.  
Det er forventet en betydelig forbruksvekst i Bergen og omegn. Det aller meste av forbruket som ønsker å knytte seg til nettet ligger ytterst mot kysten der nettet er svakest, og i samme område hvor Energiverk Mongstad legges ned. For å øke kapasiteten på kortere sikt arbeider Statnett nå med flere tiltak, herunder å etablere to nye sjøkabler over Fensfjorden. NVE mener dette er et fornuftig tiltak siden det vil doble kapasiteten over Fensfjorden og dermed legge til rette for økningen i forbruk.